PROGRAM

W swojej ofercie prezentujemy Państwo dwa rodzaje szkoleń, w zależności od stopnia zaawansowania w komunikacji AAC oraz rodzaju placówki

 

OFERTA SZKOLENIA PODSTAWOWEGO AAC
6 godzin lekcyjnych (4.5  zegarowych)

PREZENTACJA WPROWADZAJĄCA do AAC

                Naturalny rozwój porozumiewania się a systemy AAC- alternatywne i wspomagające komunikację i czynności poznawcze

Co trzeba wiedzieć żeby wsparcie komunikacji  i terapia mowy była skuteczna

 • czym jest komunikacja jakie są etapy normatywnego rozwoju mowy i umiejętności przedwerbalnych
 • funkcje mowy realizowane w dyskursie
 • wsparcie w rozwoju komunikacji i rozwoju języka dla uczniów z trudnościami rozwoju
 • systemy, podejścia ,metody  terapii komunikacji

dokument filmowy  i nagrania wideo

 

Grupy rozwojowe uczniów wymagające wsparcia w  rozwoju komunikacji i  języka

Co trzeba wiedzieć żeby odpowiednio do warunków  ucznia dostosować pomoc  w  terapii mowy

 

 • grupy użytkowników AAC
 • diagnoza funkcji  komunikacyjnych, potrzeb  użytkownika  oraz uwarunkowań wsparcia
 • najlepsze dostosowania AAC w każdej z grup użytkowników: cele dalekie, cele aktualne
 • środki techniczne: w otoczeniu ucznia (graficzna  aranżacja przestrzeni, aranżacja akustyczna)
 • znaczący partner dialogu (nauczyciel)  kompetencje, osobowość, relacyjność, motywacja,

dokumenty z placówek formy i techniki pracy z osobami niemówiącymi

 

OFERTA SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO
8 godz. lekcyjnych (6 zegarowych)

PREZENTACJA WŁAŚCIWA- STRATEGIE  AAC –piktogramy

Piktogramy znaki graficzne- strategie użytkowania

Pomoce komunikacyjne dla uczniów z grupy  wsparcia ekspresji

 • Gesty komunikacji społecznej
 • Znaki  graficzne  ekspresji i kontaktu
 • Strukturyzacja otoczenia: plany aktywności, plany orientacji czaso-przestrzennej
 • Inne formy rozwijania ekspresji i języka: albumy rodzinne, tablice tematyczne zeszyty do komunikacji, segregatory  z Tekstami melodycznymi

 

Pomoce komunikacyjne i językowe dla uczniów grupy rozwojowej i sytuacyjnej

 • Czytanie uczestniczące – cechy dobrej książki, sposoby pracy z książką
 • Tablice przejściowe, tablice tematyczne,
 • Segregatory z tekstami melodycznymi  z grupy C i D (programującymi  język i kształtującymi uwagę słuchową)
 • Terapia słuchowa i jej związek z funkcjami  komunikacyjnymi i wprowadzaniem AAC-piktogramy

 

Pomoce komunikacyjne dla uczniów  z grupy alternatywnej

 • Kontrolowany przekaz, co to jest i czemu służy
 • Wprowadzanie znaków osiowych
 • Wprowadzanie składni znakowej
 • Teksty melodyczne grup:  A B C D cele i zasady  wprowadzania tej  techniki  

 

Programy komputerowe z piktogramami –prezentacja użytkowania

 

Warsztaty równoległe rotacyjnie  zmieniane:

 1. 1.       warsztat graficzny : projektowanie indywidualnych pomocy z piktogramami
 2. warsztat muzyczny Teksty melodyczne z każdej grupy , nauka wybranych tekstów