HISTORIA

System Piktogramy ulega ciągłym przekształceniom i udoskonaleniom. Podstawą pracy były znaki kanadyjskiego programu PIC-system. Przetłumaczone zostały one na język szwedzki w 1980 r. przez logopedę Subhas Maharaj. Pracując w instytucie dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych w Saskatchewen zastosował on początkowo w swojej pracy 400 znaków. Pierwsza szwedzka wersja Piktogramów przetłumaczona przez RPH-Sär w Umeå (późniejsze SIH) ukazała się w 1985. Obecnie system zawiera ok. 2000 piktogramów symboli i w takiej postaci rozpowszechniany jest na świecie.

Do Polski trafił poprzez Centrum Metod Alternatywnych w Szczecinie, gdzie podobnie jak wcześniej w Szwecji- próbowano zastosować w pracy z niemówiącymi dziećmi znaki szwedzkiej wersji Piktogramów. W 1991 r. Maria Podeszewska-Mateńko po wcześniejszej kilkuletniej pracy logopedycznej z zastosowaniem tych znaków- w imieniu Centrum Metod Alternatywnych podpisała cesję ze szwedzkim SIH-Läromedel. Zezwala ona Centrum Metod Alternatywnych jako jedynemu przedstawicielowi SIH w Polsce na tłumaczenie, rozpowszechnianie i ochronę praw autorskich producenta i dystrybutora. W 2014 roku CMA przeistoczyło się w Pracownie Alternatywnej Komunikacji Wizualnej a Szwedzkie SIH w Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

W racji ogromnego zainteresowania i skuteczności systemu Piktogramów oraz wejście na rynki nowych technologii za sprzedaż i dystrybucję odpowiedzialna jest Pracownia Alternatywnej Komunikacji Wizualnej. Działa ona przy Niepublicznej Poradni Konsultacyjno-Szkoleniowej Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej „Piktogramy”, która jest organizatorem szkoleń, warsztatów i corocznych konferencji z zakresu wykorzystania Piktogramów w terapii osób niemówiących i niepełnosprawnych. Poradnia prowadzi indywidualne konsultację, wydaje opinie pedagogiczne oraz prowadzi trening słuchowy Johansena.