WYKŁADOWCY

mgr M. Podeszewska

Jest z wykształcenia filologiem-językoznawcą i pedagogiem specjalnym. Pracuje w szkole specjalnej w Szczecinie w klasach dla uczniów z autyzmem. Jako absolwentka szkolenia TEACCH prowadzi zajęcia z wykorzystaniem tej formy postępowania edukacyjnego. Jest jednocześnie dyrektorem Niepublicznej Poradni Terapii Mowy Piktogramy. Ukończyła podyplomowe studia logopedyczne i specjalizuje się w terapii mowy dzieci zpoważnymi trudnościami w komunikacji językowej. Stosuje wsparcie rozwoju języka strategiami AAC. Jako provider Metody IAS -Treningu Słuchowego Johansena uzupełnia terapię mowy integracyjnym treningiem słuchowym. Jest wykładowca na US zarówno na studiach magisterskich jak i podyplomowych. Propaguje system Piktogramy jako tutor tej metody. Prowadzi w tym zakresie szkolenia i warsztaty.

mgr L. Klaro –Celej

Doradca metodyczny w zakresie edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim m. st. Warszawy / Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno -Społecznych i Szkoleń. Prowadzi zajęcia rewalidacyjne – terapię psychoruchową z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole przysposabiającej do pracy. Prowadzi zajęcia z uczniami głęboko niepełnosprawnymi. Jest doradcą metodycznym w zakresie kształcenia specjalnego Warszawy. Jest edukatorem, wykładowcą w Kolegium Pedagogiki Specjalnej APS w Warszawie, specjalistą Centrum Koordynacyjnego Działań Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Opiekuńczych PSOUU. Jest osobą kompetentną i chętnie dzieli się podczas swoich wystąpień doświadczeniami własnymi. Ma szereg publikacji z zakresu edukacji osób niepełnosprawnych w których oprócz wiedzy propaguje idee: osobowości otwartej nauczyciela podkreślając jego kreatywną postawę tak bardzo oczekiwaną od nauczycieli specjalnych.

mgr A. Adamczyk

pedagog specjalny, neurologopeda, nauczyciel dyplomowany Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego, uczestniczka m.in. III Regionalnej Konferencji Krajów Europy Środkowej i Wschodniej Wspomagające sposoby porozumiewania się (Kwidzyn, 7-9 czerwca 2001) i III Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej PIKTOGRAMY (Szczecin, 2-4 czerwiec 2002).