XVI Konferencja Piktogramy 29.09-01.10 2017 Szczecin

 

 BUDOWANIE MODELU WSPARCIA KOMUNIKACYJNEGO OPARTEGO O AAC-PIKTOGRAMY  DLA OSÓB Z POWAŻNYMI TRUDNOŚCIAMI W POROZUMIEWANIU SIĘ; AFAZJĄ-AUTYZMEM-ALALIĄ-SLI-OLIGOFAZJĄ-DYSPRAKSJĄ.

12 godz.wykładów 6 godz.warsztatów

 


PROGRAM

 PIĄTEK 29 WRZEŚNIA 2017

MIEJSCE: PUNKT PRZEDSZKOLNY DZWONECZEK UL. KRAKOWSKA 38A SZCZECIN

GODZINA: 17:00 – 20:00

17:00 – 20:00 Prezentacja zespołu terapeutycznego Przedszkola Dzwoneczek – warsztat

1. MODEL PRACY REALIZOWANY w PRZEDSZKOLU -PREZENTACJE

 • ASPEKT PSYCHOLOGICZNY
 • ASPEKT PEDAGOGICZNY
 • ASPEKT MUZYCZNY
 • ASPEKT JĘZYKOWY
 • ASPEKT KREATYWNOŚCI PERFORMATYWNEJ

2. ARANŻACJE PRZESTRZENI I ZADAŃ-AKTYWNOŚCI JAKO CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE KOMUNIKACJI

 • WARSZTAT NIE TYLKO MUZYCZNY
  • formy kontaktu-komunikacja w przestrzeni
  • gesty i pierwsze znaki w oparciu o kontekst sytuacyjny
  • sytuacyjne budowanie  języka: dobór słownika i związki wyrazowe
  • prozodia i jej rola w kształtowaniu motywacji komunikacyjnej
 

 SOBOTA 30 WRZEŚNIA 2017

MIEJSCE: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO SERVICE INTER-LAB, III PIĘTRO, SALE 314 I 315 UL. CUKROWA 12 SZCZECIN

GODZINA: 09:00 – 18:00

8:15 – 09:00 śniadanie

8:30 – 09:00 rejestracja: odbiór materiałów, opłaty, delegacje

09:00 – 12:00 Jak budować system wsparcia językowego dla dzieci z trudnościami w komunikacji.

 1. Dlaczego AAC – piktogramy
 2. Charakterystyka grup wsparcia językowego wykorzystujących przekaz wspomagany AAC w projektowaniu wieloaspektowego rozwoju dziecka
 3. Jak planować etapy wsparcia poznawczo-językowego na etapie przedintencjonalnym
 4. Jak planować postępowanie wobec dzieci z trudnościami pragmatyczno-semantycznymi
 5. Diagnoza uczestnicząca-modele pragmatycznego i dynamicznego podejścia do ustalania celów i technik wsparcia językowego
 6. Projektowanie i wykorzystanie w różnorodnym kontekście pomocy komunikacyjnych :zeszytów edukacyjnych, osobistych komunikatorów, albumów rodzinnych, planów nawigacji, tablic tematycznych, planów pracy

13.00-16.00 Techniki pracy dla zróżnicowanych grup użytkowników

1. Obszar percepcji

 • Teksty melodyczne grupa A B
 • Czytanie uczestniczące

2. Obszar regulacji zachowania

 • Plany aktywności
 • Instrukcje czynności

3. Obszar poznawczy: budowanie znaczeń w kontekście – semantyzacja otoczenia

 • Teksty melodyczne grupa C i D
 • Strategie pracy z tekstem: narracyjnym, dialogowym, informacyjnym, instrukcyjnym

4. Obszar funkcji wykonawczych

 • Program segregacji
 • Graficzne uczenie czynności

16.00-16.30 przerwa na spacer i kawę

16.30-18.00 Warsztat teksty melodyczne-jak to działa ?

 NIEDZIELA 01 PAŹDZIERNIKA 2017

MIEJSCE: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO SERVICE INTER-LAB, III PIĘTRO, SALE 314 I 315 UL. CUKROWA 12 SZCZECIN

GODZINA: 09:00 – 12:00

08.30-09.00 śniadanie

09.00-12.00 prezentacje

1.ASPEKT FUNKCJONALNY

mgr A. Adamczyk

 • Konkrety-Znaki przestrzenno-dotykowe-Piktogramy  – prezentacja.
 • Sytuacje komunikacyjne wspomagane AAC : oparte na Konkretach-Znakach przestrzenno-dotykowych – filmy z omówieniem strategii komunikacyjnych nisko funkcjonujących uczniów ze złożoną niepełnosprawnością.
 • Warsztat pomocy dydaktycznych – omówienie.

2. ASPEKT MOTORYCZNY w modelu wsparcia językowego OPARTEGO O PRZEKAZ WSPOMAGANY AAC –PIKTOGRAMY

mgr Lucyna Wittbrodt

 • W jaki sposób specjalista-fizjoterapeuta współpracuje z zespołem pedagogicznym Przedszkola Terapeutycznego Dzwoneczek
 • Zależności rozwoju ruchowego, poznawczego i językowego
  • percepcja otoczenia
  • przetwarzanie senso-motoryczne

3. ASPEKT PERSONALNY

 • przygotowanie materiału i udział w szkoleniu; jak budować zespół. M. Podeszewska z zespołem Przedszkola Terapeutycznego Dzwoneczek i zespołem specjalistów Niepublicznej Poradni Konsultacyjno-Szkoleniowej Terapii Mowy PIKTOGRAMY w Szczecinie.

12.00-14.00 posiłek

14:00 zakończenie konferencji i rozdanie certyfikatów

 


REJESTRACJA

Aby się zarejestrować należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (kliknij tutaj i przejdź do formularza)


CENA

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wniesienie zaliczki na konto bankowe w wysokości 100 zł. Opłata całkowita za konferencję wynosi 450 zł. (wraz z wyżywieniem, materiałami konferencyjnymi, bez noclegu). Dla osób które posiadają kupon rabatowy (zniżka 12%) opłata całkowita wynosi 400 zł.

Dla osób uczestniczących wcześniej w różnych formach naszych szkoleń cena ze zniżką : 400 zł.


LICZBA GODZIN

Ok. 12 godz. wykładów w sobotę i niedzielę oraz 6 godziny warsztatów praktycznych i prezentacji placówki z wykorzystaniem AAC-Piktogram.


FORMY SZKOLENIA

Wykłady, prezentacje, warsztaty, panel dyskusyjny, wystawa pomocy dydaktycznych.


UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZA JAKĄ ZDOBĘDĄ UCZESTNICY

 • diagnoza umiejętności porozumiewania się użytkownika AAC
 • cele terapeutyczne i techniki osiągania celów w pracy z systemem AAC
 • uporządkowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu normatywnych etapów rozwoju komunikacji a skal językowych trudności rozwoju porozumiewaniu się dzieci i młodzieży
 • poznanie etapów i modeli rozwoju zachowań komunikacyjnych w różnych grupach niepełnosprawności językowych
 • porozumiewanie się: komunikacja o potrzebach (strategie) a kształtowanie postaw językowego uczestnictwa w życiu społecznym (strategie)
 • zapoznanie się i praktyczne użytkowanie technik i metod pracy z osobami z zaburzeniami w komunikacji językowej (zaburzenia pragmatyczno-semantyczne, SLI-specyficzne zaburzenia rozwoju językowego, alalia, zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego, oligofazja)
 • poznanie sposobów budowania języka w przypadku korzystania z systemu AAC: rozmowy tematyczne, uwarunkowania doboru słownika i składni w zależności od wieku i poziomu poznawczego, formy obrazowania znaczeń słownych
 • pragmatyczne techniki pracy podczas wprowadzania systemu AAC-piktogramy: przygotowanie warunków dobrej komunikacji: strukturalizacja otoczenia, wizualizacja języka, kompetencje osobiste terapeuty

ORGANIZACJA KONFERENCJI

Zapewniamy całodzienne wyżywienie podczas trwania konferencji. Stały catering w sali konferencyjnej  ułatwia płynny przebieg zajęć bez zbędnych/licznych przerw.

 

Dla osób uczestniczących wcześniej w różnych formach naszych szkoleń cena ze zniżką : 400 zł.

DANE I NUMER KONTA DO PRZELEWU NA XVI KONFERENCJE: SPECJALISTYCZNE USŁUGI OŚWIATOWE UL. KUŚNIERSKA 10, 70-536 SZCZECIN NUMER KONTA: 58 1540 1085 2001 5302 8424 0001

WSZELKIE DODATKOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: WWW.PIKTOGRAMY.COM.PL

ORGANIZATORZY: M. PODESZEWSKA TEL: 501 07 08 47       S. MATEŃKO TEL: 501 02 04 06