PROGRAM

PIĄTEK 29 MAJA 2015

Miejsce: Punkt Przedszkolny Dzwoneczek ul. 5 Lipca 1 Szczecin 

17:00 – 20:00 mgr M.Podeszewska

Zacznij od siebie- bo nie ma dobrych rad dla nauczycieli uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Spotkanie interaktywne; warsztat muzyczny w oparciu o teksty melodyczne z Piktogramami


SOBOTA 30 MAJA 2015

Miejsce: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego (WZiEU) Service Inter-Lab, III piętro, sale 314 i 315 ul. Cukrowa 12 Szczecin

09:00 – 12:00 mgr A. Adamczyk

Konkrety-Znaki przestrzenno-dotykowe-Piktogramy – prezentacja. Kontakt – komunikacja – bycie w społeczeństwie – z doświadczeń udziału w projekcie Comenius „Ready, steady, go!”- włączenie do zatrudnienia. Warsztat pomocy dydaktycznych – omówienie. Czas na pytania i autoprezentacje uczestników.

13:00 – 16:00 mgr M.Podeszewska

Piktogramy: znaki drogowe w życiu osób z trudnościami w porozumiewaniu się językowym – o komunikacji trochę szerzej. Procedury i techniki wczesnych interakcji społecznych dzieci z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym, warunkujące efektywność porozumiewania się i rozwoju języka. Jak przełożyć diagnozę na projektowanie terapii : programowania języka czy regulowanie zachowania. Spektrum zachowań – spektrum komunikacji : Jak planować i prowadzić edukację z uczniem niemówiącym.

17:00 – 18:00 mgr A. Szipluk

Motywacja i strategie budowania i utrzymania postawy zaangażowania zawodowego nauczyciela.

18:00 – 20:00 mgr M.Podeszewska

Muzykoterapia- zaniedbany temat w AAC. Obszar doświadczeń i umiejętności słuchowych niemówiących uczniów-Teksty melodyczne z piktogramami i inne formy muzykoterapii.


NIEDZIELA 31 MAJA 2015

Miejsce: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego (WZiEU) Service Inter-Lab, III piętro, sale 314 i 315 ul. Cukrowa 12 Szczecin

9:00 – 13:00 dr M. Grycman

Wyznaczanie celów działań terapeutycznych na różnych poziomach umiejętności porozumiewania się użytkowników AAC – wykład/warsztat. Procedury ułatwiające wprowadzanie strategii terapeutycznych dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się –wykład /warsztat. Strategie komunikacyjne dla partnerów warunkiem skutecznych sposobów porozumiewania się – wykład/warsztat .

13:30 – 15:00 mgr L. Klaro –Celej

Sytuacja uczniów niemówiących w szkole w świetle prawa oświatowego – prezentacja. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami w kształceniu – teoria a praktyka, panel.

15:00 – 16:00 mgr M. Podeszewska i inż. P. Paczkowski

Strategie multimedialne wprowadzania Piktogramów- program komputerowy: Język Piktogramów prezentacja programu i zapoznanie z funkcjonalnością. Teksty melodyczne jako podstawa autorskiego programu edukacji ucznia niemówiącego- użytkownika AAC-piktogramy

16:15 Muzyczne spotkanie integracyjne w ogrodzie

Spotkanie odbędzie się w Punkcie Przedszkolnym Dzwoneczek na ul. 5 Lipca 1.