PROGRAM

SOBOTA 31.05.2014
9.00-19.00

 

dr M. Grycman

 • Wyznaczanie celów działań terapeutycznych na różnych poziomach umiejętności porozumiewania się użytkowników AAC – wykład/warsztat.
 • Procedury ułatwiające wprowadzanie strategii terapeutycznych dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się –wykład /warsztat.
 • Strategie komunikacyjne dla partnerów warunkiem skutecznych sposobów porozumiewania się – wykład/warsztat .

mgr A. Adamczyk

 • Konkrety – znaki przestrzenno-dotykowe – Piktogramy – prezentacja.
 • Sytuacje komunikacyjne wspomagane AAC: oparte na Konkretach – Znakach przestrzenno-dotykowych – filmy z omówieniem strategii komunikacyjnych nisko funkcjonujących uczniów ze złożoną niepełnosprawnością.
 • Warsztat pomocy dydaktycznych – omówienie.

mgr L. Klaro –Celej

 • Sytuacja uczniów niemówiących w szkole w świetle prawa oświatowego – prezentacja.
 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami w kształceniu – teoria a praktyka, panel.

 

NIEDZIELA 1.06.2014
9.00-16.00

 

mgr M. Podeszewska

 • Piktogramy: znaki drogowe w życiu osób z trudnościami w porozumiewaniu się językowym – o komunikacji trochę szerzej.
 • Procedury i techniki wczesnych interakcji społecznych dzieci z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym, warunkujące efektywność porozumiewania się i rozwoju języka.
 • Spektrum zachowań – spektrum komunikacji : odmienność postaw i zachowań komunikacyjnych oraz celów w wybranych grupach użytkowników AAC w : spektrum autyzmu i pokrewnych zaburzeniach psychicznych, zespole Downa i pokrewnych zaburzeniach poznawczych.
 • Obszar doświadczeń akustycznych i umiejętności słuchowych niemówiących uczniów– zaniedbany temat w AAC. Teksty melodyczne z piktogramami i inne formy muzykoterapii.

inż. P. Paczkowski i B. Mateńko

 • Strategie multimedialne wprowadzania Piktogramów- program komputerowy: Język Piktogramów i Teksty Melodyczne.
 • Prezentacja programu i zapoznanie z funkcjonalnością.

mgr A. Szipluk

 • Motywacja i strategie budowania i utrzymania postawy zaangażowania zawodowego nauczyciela.