KONFERENCJE

Co roku (od 2000 r.) na przełomie maja i czerwca w Szczecinie, Centrum Metod Alterenatywnych i Niepubliczna Poradnia Terapii Mowy i Alternatywnej komunikacji Językowej organizuje konferencje szkoleniową „Piktogramy”, na temat alternatywnych metod porozumiewania się osób niepełnosprawnych i niemówiących. Konferencja Piktogramy przeznaczona jest dla nauczycieli, pedagogów, terapetów, logopedów pracujących w placówkach publicznych i niepublicznych zajmujących się terapią i edukacją osób z trudnościami w komunikacji słownej. Mają oni możliwość poszerzenia swojej wiedzy poprzez: intensywne wykłady i prezentacje, warsztaty, zabawy integracyjne. Uczestnicy biorą udział w wielu atrakcyjnych wycieczkach i spotkaniach, które co roku czekają na nich. Wszyscy otrzymują certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę i upoważniające ich do rzetelnej pracy z systemem Piktogramy.