XIV Konferencja Piktogramy 2015

Od kontaktu w interakcjach  do rozwoju języka w przekazie wspomaganym AAC-Piktogramy

29-31 MAJA 2015 SZCZECIN


PROGRAM

PIĄTEK 29 MAJA 2015

Miejsce: Punkt Przedszkolny Dzwoneczek ul. 5 Lipca 1 Szczecin 

17:00 – 20:00 mgr M.Podeszewska

Zacznij od siebie- bo nie ma dobrych rad dla nauczycieli uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Spotkanie interaktywne; warsztat muzyczny w oparciu o teksty melodyczne z Piktogramami

SOBOTA 30 MAJA 2015

Miejsce: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego (WZiEU) Service Inter-Lab, III piętro, sale 314 i 315 ul. Cukrowa 12 Szczecin

09:00 – 12:00 mgr A. Adamczyk

Konkrety-Znaki przestrzenno-dotykowe-Piktogramy – prezentacja. Kontakt – komunikacja – bycie w społeczeństwie – z doświadczeń udziału w projekcie Comenius „Ready, steady, go!”- włączenie do zatrudnienia. Warsztat pomocy dydaktycznych – omówienie. Czas na pytania i autoprezentacje uczestników.

13:00 – 16:00 mgr M.Podeszewska

Piktogramy: znaki drogowe w życiu osób z trudnościami w porozumiewaniu się językowym – o komunikacji trochę szerzej. Procedury i techniki wczesnych interakcji społecznych dzieci z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym, warunkujące efektywność porozumiewania się i rozwoju języka. Jak przełożyć diagnozę na projektowanie terapii : programowania języka czy regulowanie zachowania. Spektrum zachowań – spektrum komunikacji : Jak planować i prowadzić edukację z uczniem niemówiącym.

17:00 – 18:00 mgr A. Szipluk

Motywacja i strategie budowania i utrzymania postawy zaangażowania zawodowego nauczyciela.

18:00 – 20:00 mgr M.Podeszewska

Muzykoterapia- zaniedbany temat w AAC. Obszar doświadczeń i umiejętności słuchowych niemówiących uczniów-Teksty melodyczne z piktogramami i inne formy muzykoterapii.

NIEDZIELA 31 MAJA 2015

Miejsce: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego (WZiEU) Service Inter-Lab, III piętro, sale 314 i 315 ul. Cukrowa 12 Szczecin

9:00 – 13:00 dr M. Grycman

Wyznaczanie celów działań terapeutycznych na różnych poziomach umiejętności porozumiewania się użytkowników AAC – wykład/warsztat. Procedury ułatwiające wprowadzanie strategii terapeutycznych dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się –wykład /warsztat. Strategie komunikacyjne dla partnerów warunkiem skutecznych sposobów porozumiewania się – wykład/warsztat .

13:30 – 15:00 mgr L. Klaro –Celej

Sytuacja uczniów niemówiących w szkole w świetle prawa oświatowego – prezentacja. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami w kształceniu – teoria a praktyka, panel.

15:00 – 16:00 mgr M. Podeszewska i inż. P. Paczkowski

Strategie multimedialne wprowadzania Piktogramów- program komputerowy: Język Piktogramów prezentacja programu i zapoznanie z funkcjonalnością. Teksty melodyczne jako podstawa autorskiego programu edukacji ucznia niemówiącego- użytkownika AAC-piktogramy

16:15 Muzyczne spotkanie integracyjne w ogrodzie

Spotkanie odbędzie się w Punkcie Przedszkolnym Dzwoneczek na ul. 5 Lipca 1.

 


REJESTRACJA

Aby się zarejestrować należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (kliknij tutaj i przejdź do formularza)

 


CENA

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wniesienie zaliczki na konto bankowe w wysokości 100 zł. Opłata całkowita za konferencję wynosi 480 zł. (wraz z wyżywieniem, materiałami konferencyjnymi, bez noclegu). Dla osób które posiadają kupon rabatowy (zniżka 10%) opłata całkowita wynosi 430 zł.

 


LICZBA GODZIN

Ok. 20 godz. wykładów w sobotę i niedzielę oraz 4 godziny warsztatów praktycznych i prezentacji placówki z wykorzystaniem AAC-Piktogram w piątek.

 


FORMY SZKOLENIA

Wykłady, prezentacje, warsztaty, trening coachingu, panel dyskusyjny, wystawa pomocy dydaktycznych.

 


UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZA JAKĄ ZDOBĘDĄ UCZESTNICY

  • diagnoza umiejętności porozumiewania się użytkownika AAC
  • cele terapeutyczne i techniki osiągania celów w pracy z systemem AAC
  • uporządkowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu normatywnych etapów rozwoju komunikacji a skal językowych trudności rozwoju porozumiewaniu się dzieci i młodzieży
  • poznanie etapów i modeli rozwoju zachowań komunikacyjnych w różnych grupach niepełnosprawności językowych
  • porozumiewanie się: komunikacja o potrzebach (strategie) a kształtowanie postaw językowego uczestnictwa w życiu społecznym (strategie)
  • zapoznanie się i praktyczne użytkowanie technik i metod pracy z osobami z zaburzeniami w komunikacji językowej (zaburzenia pragmatyczno-semantyczne, SLI-specyficzne zaburzenia rozwoju językowego, alalia, zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego, oligofazja)
  • poznanie sposobów budowania języka w przypadku korzystania z systemu AAC: rozmowy tematyczne, uwarunkowania doboru słownika i składni w zależności od wieku i poziomu poznawczego, formy obrazowania znaczeń słownych
  • pragmatyczne techniki pracy podczas wprowadzania systemu AAC-piktogramy: przygotowanie warunków dobrej komunikacji: strukturalizacja otoczenia, wizualizacja języka, kompetencje osobiste terapeuty
  • warsztat coachingu dla nauczycieli-terapeutów mowy

 


ORGANIZACJA KONFERENCJI

Zapewniamy całodzienne wyżywienie podczas trwania konferencji. Przerwy obiadowe są uzgadniane między uczestnikami a wykładowcami ze względu na otwarta formułę zajęć: panele, warsztaty i prezentacje. Stały catering w sali cateringowej ułatwia płynny przebieg zajęć bez zbędnych/licznych przerw. Organizatorzy nie zapewniają noclegów.
Rejestracja uczestników i inne formalności (rozliczenia i faktury) odbywa się w sobotę od godz. 8.00. Rozpoczęcie konferencji przewidziane jest o 9:00 w sobotę. Natomiast zapraszamy do przyjazdu już w piątek na godzinę 16:00 na poznanie placówki wykorzystującej AAC-Piktogramy Przedszkola Terapeutycznego Dzwoneczek. Uczestnicy otrzymają indeks wyrazowo-alfabetyczny całego kompletu Piktogramów – serwis fotograficzny przebiegu Konferencji (każdy uczestnik otrzyma odbitkę zdjęcia grupowego), codzienne losowanie gadgetów piktogramowych. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymują świadectwa- certyfikaty uprawniające do pracy metodą AAC-Piktogramy