WYKŁADOWCY

mgr M. Podeszewska

Jest z wykształcenia filologiem-językoznawcą i pedagogiem specjalnym. Pracuje w szkole specjalnej w Szczecinie w klasach dla uczniów z autyzmem. Jako absolwentka szkolenia TEACCH prowadzi zajęcia z wykorzystaniem tej formy postępowania edukacyjnego. Jest jednocześnie dyrektorem Niepublicznej Poradni Terapii Mowy Piktogramy. Ukończyła podyplomowe studia logopedyczne i specjalizuje się w terapii mowy dzieci zpoważnymi trudnościami w komunikacji językowej. Stosuje wsparcie rozwoju języka strategiami AAC. Jako provider Metody IAS -Treningu Słuchowego Johansena uzupełnia terapię mowy integracyjnym treningiem słuchowym. Jest wykładowca na US zarówno na studiach magisterskich jak i podyplomowych. Propaguje system Piktogramy jako tutor tej metody. Prowadzi w tym zakresie szkolenia i warsztaty.

mgr L. Klaro –Celej

Doradca metodyczny w zakresie edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim m. st. Warszawy / Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno -Społecznych i Szkoleń. Prowadzi zajęcia rewalidacyjne – terapię psychoruchową z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole przysposabiającej do pracy. Prowadzi zajęcia z uczniami głęboko niepełnosprawnymi. Jest doradcą metodycznym w zakresie kształcenia specjalnego Warszawy. Jest edukatorem, wykładowcą w Kolegium Pedagogiki Specjalnej APS w Warszawie, specjalistą Centrum Koordynacyjnego Działań Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Opiekuńczych PSOUU. Jest osobą kompetentną i chętnie dzieli się podczas swoich wystąpień doświadczeniami własnymi. Ma szereg publikacji z zakresu edukacji osób niepełnosprawnych w których oprócz wiedzy propaguje idee: osobowości otwartej nauczyciela podkreślając jego kreatywną postawę tak bardzo oczekiwaną od nauczycieli specjalnych.

dr M. Grycman

Magdalena Grycman dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyplomowany neurologopeda, specjalista ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Jest założycielem i kierownikiem Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. W 2008 roku po „34. Konkursie projektów badawczych własnych promotorskich” uzyskała grant ministerialny na realizację badań dotyczących porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiących. We wrześniu 2009 roku obroniła dysertację doktorską pt. „Wpływ komunikacji wspomagającej i alternatywnej na efektywność porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiącej”. Jest autorką artykułów dotyczących problematyki komunikacji wspomagającej i książek: „Porozmawiajmy”, „Porozmawiajmy – poradnik dla nauczyciela”, „Wiem, czego chcę”, „Dom malowany”, „Dom na nowo malowany”, „Sprawdź, jak się porozumiewam. Ocena efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących wraz z propozycjami strategii terapeutycznych”, „Program wspomagania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się” (pierwszy zestaw ćwiczeń pt. „Jedzenie”), oraz filmów: „Mowa twojego dziecka” i „Porozumiewam się, choć nie mówię”. Na terenie całej Polski przygotowuje i prowadzi „Cykl szkoleń z zakresu wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się, opartych na metodzie aktywizacji i superwizji”. Prowadzi również wykłady dla studentów na różnych uczelniach w Polsce.

mgr A. Adamczyk

pedagog specjalny, neurologopeda, nauczyciel dyplomowany Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego, uczestniczka m.in. III Regionalnej Konferencji Krajów Europy Środkowej i Wschodniej Wspomagające sposoby porozumiewania się (Kwidzyn, 7-9 czerwca 2001) i III Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej PIKTOGRAMY (Szczecin, 2-4 czerwiec 2002)

inż. P. Paczkowski

Z wykształcenia inżynier informatyki na specjalności: oprogramowanie i systemy komputerowe. Zajmuje się zawodowo pisaniem zaawansowanych aplikacji RIA z nastawieniem na ergonomię użytkownika.

anim. kult. B. Mateńko

Z wykształcenia filolog polski, animator kultury, fotograf, specjalista od komunikacji wizualnej. Prowadził autorskie zajęcia wizualne na Szczecińskim studium, daje warsztaty z komunikacji wizualnej, fotografii, wideo. Interesuje się coachingiem, inspirowaniem innych oraz motywowaniem ich do działania. Jest współtwórcą aplikacji mobilnych z użyciem Piktogramów, projektuje nowe Piktogramy kręci filmy i fotografuje. Prowadził w TPD Iskierka w Szczecinie warsztaty fotograficzne dla dzieci z zespołem DOWNa, projekt zakończył się wystawą w Szczecińskiej Galerii Prezydenckiej oraz zajął pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym „Tęcza”.

mgr A. Szipluk

Coach ACC/ICF, psychoterapeuta systemowy pierwszego stopnia, socjoterapeuta, trener szkoleniowy, pedagog specjalny. Posiadam 10 letnią praktykę w prowadzeniu zajęć na studiach wyższych, podyplomowych. Prowadzę specjalistyczne treningi i warsztaty oraz szkolenia dla różnych grup zawodowych jak: wyższy i średni personel medyczny, pracownicy socjalni, nauczyciele w obszarze rozwoju osobistego i kompetencji zawodowych oraz dla osób organizacji pozarządowych. Brałam udział w wielu projektach organizowanych m.in. przez Ministerstwo Oświaty, Teichert &Partners, Urząd Miasta Szczecin, Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski, Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty. Od 4 lat pracuje jako psychoterapeuta prowadząc psychoterapię indywidualną jak i małżeństw, a od roku jestem szczęśliwą posiadaczką międzynarodowej akredytacji coachingowe ICF. Mam już przepracowane ponad 300 godzin coachingu z klientami. Od zawsze współpracuję z ludźmi. Mam to wielkie szczęście towarzyszyć im w rozwoju, pokonywaniu ograniczeń. To moi klienci, uczestnicy szkoleń nauczyli mnie jak wielką siłą i potencjałem dysponuje człowiek, trzeba tylko stworzyć przestrzeń do rozwoju i odkrycia tego co w nim drzemie. Działania w każdej z tych dziedzin umożliwiają mi kontakt z ludźmi, a wymiana doświadczeń i poznawanie nowych osób zawsze stanowiło dla mnie źródło inspiracji i satysfakcji. Bo to w człowieku drzemie potencjał, a moim zadaniem jest pomóc odkryć to co cenne i użyteczne.