XIII KONFERENCJA

XIII konferencja szkoleniowa 2014 r.
Od kontaktu do rozwoju języka przez przekaz wspomagany
AAC-Piktogramy.

czas: 31 maj – 01 czerwiec 2014 r. (sobota – niedziela)
miejsce: Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości-Szczecin ul. Kolumba 86

dot. Porozumiewania się osób niemówiących i
osób z trudnościami w komunikacji i porozumiewaniu się językowym.
System znakowo – obrazkowy
Piktogramy


LICZBA GODZIN

Ok. 17 godz. wykładów i zajęć warsztatowych przygotowujących teoretycznie i praktycznie do podjęcia terapii mowy z osobami wymagającymi specjalnej pomocy metodycznej AAC.


FORMY SZKOLENIA

Wykłady, prezentacje, warsztaty, panel dyskusyjny, wystawa pomocy dydaktycznych.


 

UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZA JAKĄ ZDOBĘDĄ UCZESTNICY

 • diagnoza umiejętności porozumiewania się użytkownika AAC
 • cele terapeutyczne i techniki osiągania celów w pracy z systemem AAC
 • uporządkowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu normatywnych etapów rozwoju komunikacji a skal językowych trudności rozwoju porozumiewaniu się dzieci i młodzieży
 • poznanie etapów i modeli rozwoju zachowań komunikacyjnych w różnych grupach niepełnosprawności językowych
 • porozumiewanie się: komunikacja o potrzebach (strategie) a kształtowanie postaw językowego uczestnictwa w życiu społecznym (strategie)
 • zapoznanie się i praktyczne użytkowanie technik i metod pracy z osobami z zaburzeniami w komunikacji językowej (zaburzenia pragmatyczno-semantyczne, SLI-specyficzne zaburzenia rozwoju językowego, alalia, zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego, oligofazja)
 • poznanie sposobów budowania języka w przypadku korzystania z systemu AAC: rozmowy tematyczne, uwarunkowania doboru słownika i składni w zależności od wieku i poziomu poznawczego, formy obrazowania znaczeń słownych
 • pragmatyczne techniki pracy podczas wprowadzania systemu AAC-piktogramy: przygotowanie warunków dobrej komunikacji: strukturalizacja otoczenia, wizualizacja języka, kompetencje osobiste terapeuty
 • warsztat coachingu dla nauczycieli-terapeutów mowy

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

SOBOTA 9.00-19.00

dr M. Grycman

 • Wyznaczanie celów działań terapeutycznych na różnych poziomach umiejętności porozumiewania się użytkowników AAC – wykład/warsztat.
 • Procedury ułatwiające wprowadzanie strategii terapeutycznych dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się –wykład /warsztat.
 • Strategie komunikacyjne dla partnerów warunkiem skutecznych sposobów porozumiewania się – wykład/warsztat .

mgr A. Adamczyk

 • Konkrety – znaki przestrzenno-dotykowe – Piktogramy – prezentacja.
 • Sytuacje komunikacyjne wspomagane AAC: oparte na Konkretach – Znakach przestrzenno-dotykowych – filmy z omówieniem strategii komunikacyjnych nisko funkcjonujących uczniów ze złożoną niepełnosprawnością.
 • Warsztat pomocy dydaktycznych – omówienie.

mgr L. Klaro –Celej

 • Sytuacja uczniów niemówiących w szkole w świetle prawa oświatowego – prezentacja.
 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami w kształceniu – teoria a praktyka, panel.

 

NIEDZIELA 9.00-16.00

mgr M. Podeszewska

 • Piktogramy: znaki drogowe w życiu osób z trudnościami w porozumiewaniu się językowym – o komunikacji trochę szerzej.
 • Procedury i techniki wczesnych interakcji społecznych dzieci z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym, warunkujące efektywność porozumiewania się i rozwoju języka.
 • Spektrum zachowań – spektrum komunikacji : odmienność postaw i zachowań komunikacyjnych oraz celów w wybranych grupach użytkowników AAC w : spektrum autyzmu i pokrewnych zaburzeniach psychicznych, zespole Downa i pokrewnych zaburzeniach poznawczych.
 • Obszar doświadczeń akustycznych i umiejętności słuchowych niemówiących uczniów– zaniedbany temat w AAC. Teksty melodyczne z piktogramami i inne formy muzykoterapii.

inż. P. Paczkowski i B. Mateńko

 • Strategie multimedialne wprowadzania Piktogramów- program komputerowy: Język Piktogramów i Teksty Melodyczne.
 • Prezentacja programu i zapoznanie z funkcjonalnością.

mgr A. Szipluk

 • Motywacja i strategie budowania i utrzymania postawy zaangażowania zawodowego nauczyciela.

MATERIAŁY I DOKUMENTY

Uczestnicy otrzymują certyfikat- świadectwo ukończenia szkolenia upoważniające do pracy z Piktogramami, gdzie wszystkie osoby prowadzące szkolenie poświadczą podpisem zdobytą przez uczestników wiedzę. W zestawie materiałów konferencyjnych uczestnicy otrzymają:

 • zestaw Piktogramów – ok. 1400 znaków na 26 planszach A4 /materiały do ćwiczeń praktycznych/
 • pakiet tekstów melodycznych z planszami kontekstowymi, wprowadzającymi Piktogramy
 • zdjęcie grupowe uczestników szkolenia
 • udział w loteriach z nagrodami

Dodatkowe formy szkolenia:

 • wystawa pomocy dydaktycznych z Piktogramami
 • stoiska sprzedaży pomocy dydaktycznych
 • autokarowa wycieczka turystyczna po Szczecinie

 

ORGANIZACJA KONFERENCJI

Zapewniamy całodzienne wyżywienie podczas trwania konferencji. Przerwy obiadowe są uzgadniane między uczestnikami a wykładowcami ze względu na otwarta formułę zajęć: panele, warsztaty i prezentacje. Stały catering w sali konferencyjnej ułatwia płynny przebieg zajęć bez zbędnych/licznych przerw. Organizatorzy nie zapewniają noclegów.
Rejestracja uczestników i inne formalności(rozliczenia i faktury) odbywa się od godz. 8.00. Rozpoczęcie konferencji przewidziane jest o 8.45.


 

CENA

390 zł – cena obejmuje dwa dni szkolenia i warsztatów, całodzienne wyżywienie w postaci bufetu oraz ciepły posiłek. Istnieje możliwość skorzystania ze zniżki dla wszystkich osób, które uczestniczyły w naszych dotychczasowych szkoleniach.

Dla takich osób cena konferencji wynosi: 340 zł (należy podać datę, miejsce i rodzaj szkolenia w jakim uczestniczyły). Faktury wystawiamy podczas rejestracji w sobotę 31 maja.


MAPA


Pokaż XIII Konferencja PIKTOGRAMY na większej mapie