PRELEGENCI

MARIA PODESZEWSKA

M.Podeszewska-Mateńko z wykształcenia jest filologiem polskim, ukończyła studia pedagogiki specjalnej i studia podyplomowe w zakresie: logopedii, terapii pedagogicznej oraz liczne szkolenia tematyczne. Przez długi czas pracowała w Poradni Wad Słuchu i Mowy, w Poradni Foniatrycznej w Szpitalu Klinicznym z pacjentami z rozszczepami wargi i podniebienia. Obecnie jest nauczycielem w Szkole Specjalnej w klasach dla Uczniów z Autyzmem i Zaburzeniami Komunikacji Językowej w Szczecinie. Ukończyła szkolenie TEACCh’a (Paryż 1997 r.) i stosuje zasady tego podejścia w programie pracy Szkoły.

Kieruje Niepubliczną Poradnią Konsultacyjno-Szkoleniową Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej gdzie prowadzi zajęcia indywidualne z osobami niemówiącymi i z dziećmi z rozległymi, całościowymi zaburzeniami rozwoju. Stosuje różnorodne techniki: muzykoterapię Cramera (absolwentka szkolenia), autorską Technikę Tekstów Melodycznych z serwisem AAC-piktogramy, metodę Treningu Słuchowego Johansena (jest prowajderem metody) oraz Metodę Monachijską (odbyła szkolenie w 2014r.) . W ramach działalności Poradni organizuje systematycznie konferencje metodyczne i szkolenia rad pedagogicznych na temat postępowania w terapii mowy i wspomagania rozwoju komunikacji oraz czynności poznawczych.

W ramach współpracy z przedszkolami integracyjnymi i stowarzyszeniami z prowadzi zajęcia logorytmiki i logoterapii dla dzieci: z Zespołem Downa (TPD Iskierki) oraz z innymi niepełnosprawnościami.
Jest wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunkach pedagogicznych oraz podyplomowych studiach logopedycznych gdzie propaguje techniki AAC. W wyniku kontaktów ze szkolnictwem specjalnym w Szwecji uzyskała licencję na tłumaczenie i opracowanie (w wersji elektronicznej i papierowej) oraz dystrybucje Piktogramów. Jest wydawcą szeregu pomocy dydaktycznych z Piktogramami.