Aktywna książeczka edukacyjna D

Nowy produkt

Kolejna Aktywna książeczka D

zapoznaje z piktogramami przedstawiającymi kategorię Zabawki. Opisuje słownie i poprzez sekwencje piktogramów przebieg zabawy z dwudziestoma wybranymi z tej kategorii zabawkami. Proponuje również formę rozmowy dorosłego z niemówiącym dzieckiem o przedstawionych zabawkach.

Więcej szczegółów

49,00 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Aktywna książeczka D-poradnik rozwoju językowego dla dzieci niemówiących.

Rozwój języka dziecka jest uwarunkowany zdolnościami poznawczymi. Jedną z form rozwoju tych umiejętności jest zabawa tematyczna. Dlatego kolejna część cyklu Niezbędne słowa-aktywnych książeczek jest promocją zabawy tematycznej.

Dwadzieścia wybranych piktogramów-kluczy z kategorii Zabawki ilustrują kolorowe zdjęcia przedmiotów, którymi najczęściej bawią się dzieci. Scenariusz przebiegu wyobrażonej zabawy opisany jest prostym, potocznym językiem takim jakim posługuje się małe dziecko podczas zabawy komentując swoje zaangażowanie w aktywność ruchową. Każda zabawka która uczestniczy w zabawie jest podwójnie ilustrowana: zdjęciem i odpowiednim piktogramem kluczowym oraz zestawem kilku innych znaków pomocniczych, które podczas czytanego przez dorosłego tekstu imitującego zabawę, dziecko może wskazywać. Potwierdza w ten sposób rozumienie narracji czytanego (słuchanego) tekstu. Uczy się, że składnia czyli odpowiednie uszeregowanie słów lub znaków w dłuższe sekwencje może wpływać na zachowanie i aktywność ludzi uczestniczących w danej czynności: zabawie. Ten praktyczny aspekt języka jest szczególnie ważny dla dzieci z zaburzeniami pragmatyczno-semantycznymi ze spektrum autyzmu.

Praca z książeczką jest wielopoziomowa, dlatego jest dostępna dla wszystkich dzieci niezależnie od aktualnego stanu rozwoju języka. Dziecko zapoznaje się z symbolem graficznym piktogramów i uczy się znaczenia piktogramów (zarówno pojedynczych znaków jak i składni kilku znaków).Dziecko może słuchać tekstu ciekawie i melodyjnie czytanego przez dorosłego .Może przewracać kolejne kartki gdy uzna, że to koniec czytanej sekwencji tekstu . Może manipulować dwoma częściami kartki i dobierać właściwą połowę kartki łącząc graficznie symbol piktogramu z treścią słowną. Może, w końcu samodzielnie imitować postępowanie terapeuty i odtwarzać wzór jego zachowania, wcześniej obserwowany podczas wspólnego użytkowania(zabawy) książeczki.

Poprzez możliwość uczestnictwa we wspólnie czytanym tekście książeczki D dziecko uczy się trudnej ale ustrukturowanej sytuacji komunikacyjnej. Uczestniczy w budowaniu podstawowych uwarunkowań komunikacyjnych bez których porozumiewanie jest nieefektywne; ukierunkowanej na innych uwagi, podzielnej i dynamicznej. Synchronizacji tego co widzi z tym co słyszy poprzez właściwie realizowaną, melodyjną prozodię języka dorosłego. Uczy się naśladowania gestów i odgłosów wymuszanych przebiegiem opisanej zabawy. Poprzez możliwość wielokrotnego powtarzania, w niezmiennej formie zapisanego tekstu, dziecko rozwija pamięć słuchową warunkującą (między innymi) identyfikację dźwięków mowy i rozumienie języka. Im lepiej rozumie mowę z otoczenia tym łatwiej dziecko uczestniczy w komunikacji mimo że nie mówi. Język bowiem tworzy w jego umyśle mapę mentalną świata, daje orientację w codzienności, bogaci jego osobowość.

Książeczka jest formą planu aktywności dla dziecka z trudnościami w zachowaniu. Ramą czy strukturą w pojęciu postępowania TEACCh’a, która programuje czynności zarówno poznawcze (postrzeganie kojarzenie pamięć) jak i wykonawcze(schematy motoryczne) inscenizowanej zabawy. Gdy zgromadzimy konkretne zabawki jako desygnaty symboli słownych zamieszczonych w książeczce D forma zabawy (początkowo słownie kierowanej przez dorosłego) zacznie przybierać kształt spontanicznej aktywności opartej na współdziałaniu dorosłego i dziecka. Ustalony wcześniej schemat przebiegu zabawy gwarantuje bowiem dziecku przewidywalność akcji, zmniejsza obronę nie tylko percepcyjna dziecka ale i relacyjną. W tej sytuacji w zachowaniu dziecka pojawia się motywacja do wspólnego, bo znanego działania społecznej wymiany z innym człowiekiem.

 

Książeczka C ma format A-4 (21.00 cm. x 29.50 cm) i 11 stron.
Każdą stronę można samem przedzielić (przeciąć) na dwie części, analogicznie do pozostałych książeczek.

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Aktywna książeczka edukacyjna D

Aktywna książeczka edukacyjna D

Kolejna Aktywna książeczka D

zapoznaje z piktogramami przedstawiającymi kategorię Zabawki. Opisuje słownie i poprzez sekwencje piktogramów przebieg zabawy z dwudziestoma wybranymi z tej kategorii zabawkami. Proponuje również formę rozmowy dorosłego z niemówiącym dzieckiem o przedstawionych zabawkach.