Regulamin sklepu i zasady sprzedaży

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.piktogramy.com.pl/oferta/index.php prowadzony jest przez firmę Centrum Metod Alternatywnych.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Oferta przedstawiona przez sklep http://www.piktogramy.com.pl/oferta/index.php na stronach internetowych nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
 3. Zamówienia przyjmowane są bezpośrednio przez stronę http://www.piktogramy.com.pl/oferta/index.php oraz mogą być składane telefonicznie.
 4. Zamówienia poprzez stronę http://www.piktogramy.com.pl/oferta/index.php mogą składać klienci, którzy założyli indywidualne konto w sklepie i zalogowali się.
 5. Realizacja zamówienia płatnego z góry rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym sklepu.
 6. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
 7. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w Magazynie.
 8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
 10. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 11. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 12. Do wartości zamówienia automatycznie doliczane są koszty przesyłki.
 13. Dostawa towaru nastąpi w przeciągu 10 dni roboczych.
 14. Przesyłki dostarcza Poczta Polska.
 15. Centrum Metod Alternatywnych nie odpowiada za opóźnienia wynikające z przyczym losowych lub niewywiązania się z obowiązku Poczty Polskiej.
 16. Wszystkie ceny są cenami netto i takie figurują na wystawianych rachunkach. Jesteśmy zwolnieni z podatku VAT.
 17. Sklep http://www.piktogramy.com.pl/oferta/index.php zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą klienci naszego sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane podane podczas rejestracji i do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 18. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271.
 20. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 21. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.